Labour Start är en nyhets- och kampanjsida på webben som startade 1998. Där finns nyheter från den globala klasskampen, där förmedlas fakta om de kampanjer som de fackliga branschorganisationerna driver. Där finns bidrag från ett brett nätverk av arbetarkorrespondenter från hela världen. Kampanjerna kan handla om kapitalisters och godsägares lejda mord på fackliga ledare i Colombia, för frigivande av fängslade fackliga aktivister i Iran och Kazakhstan, för stöd till arbetare i strejk vid Wal Mart i USA, för kompensation till offren och anhöriga vid Rana Plaza-katastrofen i Bangladesh och för stöd till Kambodjas textilarbetares kamp mot godtyckliga avskedanden.

Alla som har intresse av internationellt solidaritetsarbete kan vara med och bidra. Som medlemmar i Kommunal och LO är vi en del av en internationell arbetarrörelse för frihet och rättvisa. Själv är jag med i kampen mot nedskärningar och privatiseringar av välfärden i Sverige och bidrar med texter till Labour Start om detta. Men jag har även drivit frågan om solidaritet med arbetare i Irans fängelser. Att just denna fråga engagerat mig beror mycket på de berättelser mina iranska vänner förmedlat av kamp och fängslanden i deras hemland.

De internationella kampanjerna för fackledarnas frigivande har i vissa fall lyckats få människor ut ur fängelserna. Men det är många fackliga aktivister som just nu är i akut behov av stöd och intensifierade kampanjer för frigivande. Bland dem finns Reza Shahabi, från det olagligförklarade bussförarfacket. Han fängslades på nytt 2010 och avtjänar ett sexårigt fängelsestraff. I samband med arresteringen misshandlades han grovt och otillräcklig sjukvård har gjort honom förlamad i ena benet. I skrivande stund utför han en hungerstrejk som är inne på sin tredje vecka.

De fängslade fackliga aktivisterna i Iran är symbolen för alla som kämpar för facklig frihet och arbetarnas rättigheter i världen. Kommunal, Transport och LO har tagit uttalanden till stöd för arbetaraktivisternas frigivande och skrivit protestbrev till regimen. Men vi skulle kunna göra mer. Många fackförbund i världen har gjort fängslade yrkeskollegor i Iran till hedersmedlemmar i sina förbund, vilket Kommunal avvisat av formella skäl.