Efter att Almega i Almedalen dömt ut dagens konfliktregler kom turen till lägstalönerna. Almega menar att kollektivavtalen har för höga lägstalöner vilket de anser drabbar ungdomar, invandrare, funktionshindrade och de som saknar gymnasieutbildning. Utan av vilja precisera hur mycket lönerna ska sänkas tycker arbetsgivarna att de som i dag har lägst lön enligt avtal tjänar för mycket.

Anne-Marie Fransson, vd för IT- och Telekomföretagen, sa att vi ska vara rädda om låglönejobben. Och hon ser inget problem med att det inte går att leva på lönen från dessa jobb.

– Det handlar ju oftast om unga människor som inte har en familj att försörja. De kan ju bo kvar hos sina föräldrar så har de heller inga problem med att betala för eget boende heller, sa hon.

Hon fick stöd av Almegaekonomen Li Jonsson som presenterade en rapport om lägstalönerna och svårigheten för unga och invandrare att få jobb.

Enligt henne krävs det att trösklarna, i form av starkt anställningsskydd och lägstalöner i kollektivavtalen, måste sänkas. Samtidigt krävs insatser för att hjälpa dessa grupper över trösklarna genom utbildning och andra insatser.

LO-ekonomen Agneta Berge, som samma dag presenterade sin rapport om lägstalöners påverkan på chansen att få jobb, håller inte med.

Vid seminariet påpekade hon att det inte finns någon enig slutsats bland forskare och ekonomer om att sänkta löner ökar möjligheten att få jobb.

Hon påpekade också att regeringens sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar och den sänkta restaurangmomsen inte har gett fler jobb. Detta visar enligt henne att sänkta löner inte heller gör att arbetsgivarna anställer fler.

Agneta Berge vill istället se satsningar på att hjälpa de arbetslösa över trösklarna in till arbetsmarknaden, genom utbildning, praktik och andra insatser.

Hon menar att Almegas krav är både klass- och könsmässigt fel.

– Det drabbar i första hand kvinnor i arbetarklassen, säger hon.

Almegas vd Jonas Milton står dock kvar i sin övertygelse att det behövs lägre lägstalöner.

– Vi kommer att ta upp detta med våra parter i kommande avtalsförhandlingar, säger han.