Ungas arbetslöshet är kring 25 procent och har så varit sedan den senaste finanskrisen. I maj 2014 var 164000 ungdomar arbetslösa. Dessa siffror lyftes på LO:s seminarium ”Fler unga i jobb – så ska det gå till!”, på tisdagen i Almedalen.

En stor grupp av unga befinner sig i ett läge där de vill få ett jobb, men inte lyckas och därför istället studerar. Var fjärde gymnasieelev saknar slutbetyg fyra till fem år efter att de slutat gymnasiet.

Petra Jansson är nationell projektledare på Arbetsförmedlingen Unga in. Hon sade att mer samarbete behövs.

– Vi har byggt upp ett koncept för ungdomar som står utanför alla system. En stark samverkan mellan olika aktörer behövs, sade hon.

Kristina Mårtensson är samhällspolitisk chef på Kommunal. Hon lyfte att det är viktigt med trygga anställningar.

– Den genomsnittligt visstidsanställda är 35 år. Visstidsanställningarna följer med högre upp i åldrarna. De som gått yrkesförberedande utbildningar till exempelvis barnskötare måste få mer betalt än andra och så är det inte idag, sade Kristina Mårtensson.

Shadé Jalali är författare och debattör och har skrivit boken Stoppa skitlivet. Hon poängterade att otrygga jobb sällan leder till fasta jobb för unga.

– Unga får jobb och sedan blir de av med jobben. Alla sorters otrygga jobb är ungas jobb. Många otrygga jobb staplas på varandra och leder aldrig till trygga jobb, sade hon.

Panelens viktigaste åtgärdsarbete för att få fler unga i arbete summerades i punktlistan nedan.

• Stärkt tidigt stöd i skolan
• Begränsade visstidsanställningar
• Mer och bättre yrkesvägledning
• Förstärkt arbetsplatsförlagd lärande i skolan
• Garanti och tidiga insatser arbetslösa unga
• Aktivt antidiskriminerimgsarbetet
• Ökad/bättre samverkan
• Yrkesprogram som är bättre anpassade efter kraven på arbetsmarknaden