När den borgerliga alliansen vann valet 2006, var ett av de viktigaste löftena att minska de ökade kostnaderna för sjukskrivningarna. Med en rad regelförändringar blev det svårare att få ersättning:

  • Rehabiliteringskedjan. Den sjukes arbetsförmåga testas vid fasta tidpunkter. Efter ett halvår kan den sjukskrivne tvingas söka andra jobb om hon eller han inte klarar att jobba på sin arbetsplats men ändå anses ha arbetsförmåga.
  • En tydligare bortre gräns infördes. Undantag kan göras, men regeln har lett till att även svårt sjuka nekats ersättning. Sedan december 2009 har drygt 83 000 personer utförsäkrats.
  • Reformerna ledde till att antalet sjukskrivna och förtidspensionärer minskade kraftigt, men nu har kurvan vänt uppåt igen.
  • Regeringen har också infört en rehabiliteringsgaranti. Det är en satsning på personer med psykiska diagnoser eller smärtproblematik. En utvärdering har visat att de som fick rehabilitering mådde bättre, men att de som varit sjukskrivna fortsatte med det efteråt.