SVAR: Enligt studieledighetslagen finns ingen nedre gräns för hur korta studierna kan vara. Ett tips är att du lämnar in din ledighetsansökan i god tid, minst sex månader innan studiestart, så att arbetsgivaren kan planera verksamheten.