När Åke var 59 år skadade han knäet och kunde inte fortsätta jobba som sotare. Åke, som haft en lönebidragsanställning och har grav dyslexi, fick så småningom också strupcancer och hjärtbesvär. Men när han ansökte om sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension, fick han nej. Med hjälp av LO-TCO Rättsskydd överklagade han i flera omgångar. Samtidigt bollades han mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Efter fyra år orkade Åke inte längre.

– Han mådde så pass dåligt att han tog ut förtida pension  för att klara sig, säger Claes Jansson på LO-TCO Rättsskydd som har företrätt Åke.

Åke fick ut en pension på 9 000 kronor innan skatt. Fackets jurister har tagit strid för fler kommunalare i en liknande situation. Det är ofta personer som inte orkar jobba heltid längre och ansöker om halv eller en fjärdedels sjukersättning, men får nej.

– De ställs inför att gå ut i arbetslöshet eller vara kvar där de ändå har en liten lön. Då tar de ut lite pension för att klara sig, säger Claes Jansson.

62-åriga rehabiliteringsassi­stenten Margot blev utbränd år 2000 och har sedan gått mellan projektanställningar, sjukskrivningsperioder och arbetslöshet. 2011 fick hon dia­gnosen bipolär sjukdom och fick sjukersättning tack vare en stöttande psykiatriker.

– Jag förstår att många inte orkar ta kampen. Det känns som ingen tror på dig, säger hon.
I dag har hon svårt att leva på de 11 000 kronor i månaden sjukersättningen ger före skatt. En tandläkarräkning på 9000 kronor fick hennes ekonomi att kollapsa och sjukdomen förvärrades av oron. En kort tid efter att hon fick sjukersättning fick hon en stressrelaterad hjärtattack.

Fotnot: Både Margot och Åke heter egentligen något annat.