– Sjukersättning är inte ett alternativ till pension. Det är ju om du är i yrkesaktiv ålder men har permanent nedsatt arbetsförmåga och alla rehabiliterings
insatser är uttömda, som sjukersättning ska användas, säger Gunnar Axén, ordförande för socialförsäkringsutskottet.

Undersökningen visar att av de som tidigare varit sjuka, tar fler ut tidig ålderspension. Kan det vara så att personer som är sjuka inte får sjukersättning via Försäkringskassan?

– Klart det kan finnas, men det är inte så som regelverket ser ut.  Har man permanent nedsatt arbetsförmåga så får man sjukersättning, är den tillfälligt nedsatt är det sjukpenning.

KA har också varit i kontakt med flera personer som varit svårt sjuka men som valt att ta ut tidig pension istället för att söka sjukersättning för att de inte orkar med processen. Är det ett problem?

– Det är bekymmersamt om det är svårt och tungt att ta tillvara sina rättigheter. Det finns ingen lätt lösning på det om vi samtidigt ska slå vakt om rättssäkerheten.

Sjukersättningen ligger i dag på 64 procent av inkomsten. Borde den höjas?

– Det finns annat som är vikt­igare att prioritera.