SVAR: Enligt kollektivavtalet du arbetar på (HÖK-AB) har du rätt till ledighet med full betalning vid högst två tillfällen om det är nödvändigt att besöket eller besöken sker på arbetstid. Detta gäller för båda föräldrarna och infördes i avtalet våren 2013.