SVAR: Det finns inte reglerat att man har rätt till en arbetsbeskrivning. Däremot innehåller avtalen skrivningar om att det ska genomföras medarbetarsamtal/utvecklingssamtal. Det är vid dessa samtal man går igenom arbetsuppgifter, ansvar och eventuella förändringar i arbetsinnehåll. Dessa uppgifter ligger sedan som grund vid lönesamtal och lönesättning.