Högre inkomstskatter och arbetsgivaravgifter och bort med Rut och ROT-avdragen. Så vill Feministiskt initiativ finansiera sina förslag på högre bemanning i vården, höjd garantipension och sex timmars arbetsdag.

Kön ringlade lång till den lilla källargrotta i Visby där Feministiskt initiativ presenterade sin ekonomiska politik på onsdagen.

– Många har varit oroliga för att vi inte kan räkna men jag kan tala om att vi kan det och presenterar det nu, sa partiledaren Gudrun Schyman, som samtidigt poängterade att rapporten inte är en fullödig skuggbudget.

Några preciseringar fanns heller inte med till exempel vad höjd bemanning i äldreomsorgen skulle innebära.

Partiets riksdagskandidat Kenneth Hermele, tog sedan över och drog de ekonomiska förslagen. Här är några av dem:

Höjd garantipension från dagens drygt 7 800 till 10 800 kronor per månad.

Fasa ut jobbskatteavdragen. Partiet vill ”undersöka konsekvenserna av” att fasa ut jobbskatteavdragen för inkomster över 30 000 kronor.

Avskaffa RUT och ROT-avdragen. Staten bör istället subventionera, alltså ekonomiskt bidra till att fler billiga hyresrätter byggs.

Statliga Medlingsinstitutet ska få direktiv att verka för jämställda löner.

Arbetsgivare och stat ska avsätta pengar till en jämställdhetsfond ”för att snabba på utvecklingen mot jämställda löner”. Pengarna tas ut genom en höjd arbetsgivaravgift med 0,5 procent och motsvarande summa från staten, totalt 14 miljarder kronor ska detta bli enligt Fi:s beräkningar.

Partiet vill också avskaffa den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och sänkt restaurangmoms.

Se över en ny förmögenhetsskatt och arvsskatt.