På Miljöpartiets dag i Almedalen presenterade de fyra partiledarna i regeringen ett vallöfte som de kallar den största gröna investeringen i Sverige någonsin.

Alliansen vill bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom vill de inleda samtal med Danmark om att bygga en bil- och tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Förutsättningen att bygga ut järnvägen i norra Sverige ska också prövas.

– Vi ska göra Sverige grönare, modernare och snabbare. Detta är den största utbyggnaden av järnvägen sedan 1860-talet, säger folkpartiledaren Jan Björklund.

Bygget av nya stambanor kan komma igång om några år och vara klart år 2035.

Förutom snabbtågen vill Alliansen satsa på fler vägar och utbyggd kollektivtrafik i regionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö.

Totalt kommer regeringens vallöfte kosta 410 miljarder kronor. Det mesta ska staten stå för men kommuner och näringslivet kan gå in som medfinansiärer, bland annat för att bygga stationer som höghastighetstågen kan stanna vid mellan de tre storstäderna.

Alliansen vill också införa införa exploateringsavtal och investeringsskatt på kommersiella fastigheter vars värde kommer att stiga på grund av investeringarna i snabbtåg och annan kollektivtrafik.

Vallöftet innehåller också byggandet av 100 000 nya bostäder vilket beräknas ge 13 000 nya byggjobb per år fram till 2035.

För att underlätta för den som vill bygga flerbostadshus eller egna villor lovar regeringen att ta bort regler som försenar byggstart.

Det handlar om att tvinga kommunerna att snabba på processen med att ge bygglov, begränsa möjligheten att överklaga och att slopa regler för att värna miljö och kulturvärden, bland annat krav på att arkeologiska undersökningar ska göras vid fynd av historiska föremål i marken.

Regeringen vill också att det ska bli lättare att bygga villor och andra bostäder genom att försämra strandskyddet utom i de mest exploaterade områdena i landet.