Vi sitter i förskolans personalrum. Sex barnskötare har slutit upp. Många av Vadstenas barnskötare finns just på Gullvivan, berättar arbetsplatsombudet Maria Zevebrand.

Förra året sades elva av Kommunals medlemmar i Vadstenas förskolor och skolor upp och nu i vår har ytterligare fem fått besked om omplacering eller uppsägning. Men ingen av dem som sades upp förra året fick sluta. I stället återanställdes de, enligt Kommunal.

– Alla elva som blev uppsagda förra året har kommit tillbaka på otrygga anställningar, det är fruktansvärt dålig personalpolitik, säger Kommunals sektionsordförande Ann-Sofi Andersson.

En av dem finns på Gullvivan:

– Jag hade jobbat i 19 år då förra året när jag blev uppsagd. I år när man säger upp har man kommit över 20-årsstrecket, berättar Pernilla Karlsson som nu vikarierar som elevassistent på förskolan.

På kommunhuset, ett långt stenkast från Gullvivan, sitter barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniel Nord (M).

Varför ska 80 procent av de anställda i förskolan vara förskollärare?

– Det handlar om de pedagogiska kraven i läroplanen. Mycket fokus läggs där på förskollärarnas arbetsuppgifter, säger han.

2010 reviderades läroplanen och vissa tolkade förändringarna som att det krävdes förskollärare för fler arbetsuppgifter. På Gullvivan fick barnskötarna bland annat inte längre hålla i utvecklingssamtal, men kommunen backade snart på den punkten.

– Nu har man gått tillbaka till hur det var innan, nu får vi ha samtal också, säger Karin Schelin.

De tolkade nog läroplanen lite fel, konstaterar arbetsplatsombudet Maria Zevebrand.

Daniel Nord på kommunen bekräftar detta:

– Det finns utrymme för tolkningar av läroplanen. Uppföljningssamtal är ett exempel, där det står att det ska planeras av förskollärare, men det behöver därmed inte utföras av förskollärare.

Han förklarar att den största orsaken till uppsägningarna är en minskning av antalet barn. Men nedskärningarna har inte drabbat förskollärarna över huvud taget, enligt Kommunals Ann-Sofi Andersson.

– Vadstena kommun vill ha pedagogiskt utbildad personal i första hand. Förskollärare har inte varit aktuella för uppsägning, säger hon.

Är det verkligen orimligt att kommunen vill ha så högutbildad personal som möjligt?

– Jag tycker att man behöver en blandning av personal. Vi har ju ändå barnskötarutbildning, säger Karin Schelin.

Läroplanen

När läroplanen för förskolan, Lpfö 98, revideras år 2010, infördes särskilda skrivningar om förskollärarnas roll. Man delade upp ansvaret mellan å ena sidan ”förskollärarna”, å andra sidan ”arbetslaget”, där barnskötarna inräknas. Nu heter det som ett exempel att ”förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade”, medan ”arbetslaget ska visa respekt för individen”.