Kommunals medlemmar har tuffa arbetsvillkor, ofta med delade turer och ofrivilliga deltider. De som drabbas hårdast är kvinnorna och framförallt Kommunals medlemmar. Deras pensioner blir lägre eftersom de har låga löner, osäkra anställningar och ofta jobbar ofrivillig deltid.

– I statistiken ser vi att de som jobbar visstid och deltid är de stora förlorarna. Jag reagerar med oro och förskräckelse. Kommunal har 510 000 medlemmar. Om man arbetar fackligt är en grundparameter att man vill att att det ska vara rättvist och det här pensionssystemet är inte rättvist, sade Kommunals vice ordförande Per Holmström.

Niclas Lindahl, biträdande förhandlingschef SKL, menade att det fanns andra orsaker till de låga pensionerna för kvinnor som arbetar inom vård och omsorg.

– Att kvinnor väljer att gå ner i arbetstid för att ta hand om barn har en påverkan på pensionen. Här kan man som arbetsgivare prata med kvinnorna och fråga om de verkligen vill jobba deltid till barnet fyller åtta år. Det är viktigt att de förstår konsekvenserna av ett sådant beslut.

Siffror som presenterades på seminariet visade dock tydligt att pensionerna är lägre för kvinnor. Männen tjänar i genomsnitt 160 000 kronor per år, motsvarande siffra för kvinnor är 120 000 kronor per år.

– Det är bråttom att komma tillrätta med de låga lönerna, sade Monica Bäckman, SKPF:s ordförande.

Niclas Lindahl hade förslag på åtgärder.

– Vi försöker bland annat se om det går att hitta andra arbeten för att få ihop en heltid under de timmar man har paus i sina delade tur, sade han.

Per Holmström menade att arbetsvillkoren för Kommunals medlemmar måste förbättras.

– Det är fantastiska människor som jobbar inom vård- och omsorg. Men det gäller att arbetsvillkoren kan locka unga i framtiden. Det gör de inte idag. Sverige kan bättre, sade Per Holmström.

Lars-Arne Staxäng, riksdagsledamot (M) och talesman i pensionsfrågor, talade om det gamla pensionssystemet och menade att det hade blivit för dyrt att behålla.

– Varför behöll man inte den gynsamma ATP:pensionen kanske någon undrar? Det blev för dyrt i längden,  man hade behövt höja avgifterna avsevärt för att behålla systemet och det hade inte varit hållbart i längden, sade han.

Thomas Eneroth (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, var tydlig med vad han ansåg att siffrorna visade.

– Skillnaderna i pensioner handlar om ökade klassklyftor, klass och kön, sade han.

Tydligast i sin kritik mot både pensionssystem och mot de politiker som beslutat om det, var Agneta Stark, docent och samhällsdebattör.

– Pensionssystemet handlar om klass och kön och inte om att kvinnorna inte krävt förändring, sade hon.