Bland de årligen återkommande inslagen under Almedalsveckan hör Svenskt Näringsliv krav på att avskaffa fackens rätt till sympativarsel samt att införa en proportionalitetsregel som gör att Arbetsdomstolen får stoppa fackliga konflikter som anses skada arbetsgivare för mycket.

I år var det tjänsteföretagens arbetsgivareorganisation Almega som höll ett seminarium på temat. Almega har länge drivit på för ändrade konfliktregler.

– Vi gör det för att vi tror på den svenska modellen och vi tycker att det är självklart att facken har strejkrätt. Men vi måste se över konfliktreglerna så att de är anpassade till dagens moderna arbetsmarknad med de nya företag som växer fram, sa Almegas vd Jonas Milton.

Han tycker att det är orimligt att arbetsgivare köper fredsplikt genom att teckna kollektivavtal för att sedan drabbas av sympativarsel på grund av en konflikt i en annan bransch som de inte är inblandade i.

Almegas krav om begränsad konflikträtt har fått ny näring av bland annat Seko:s konflikt med Veolia där Kommunal och andra LO-förbund varslade om sympatistrejk samt att folkpartiets riksdagsledamot Christer Nylander i en debattartikel krävt en proportionalitetsregel för arbetsmarknadskonflikter.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä och LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson försvarade vid seminariet dagens regler.

Veli-Pekka Säikkälä framhöll att Sverige har väldigt få strejkdagar per år, bland de lägsta i Europa.

Torbjörn Johansson sa att sympatistrejker är nödvändiga för att löntagarna ska kunna möta arbetsgivarnas samordning. Han menade att sympatistrejker kan vara nödvändiga för att solidariskt stötta grupper som inte kan gå ut i strejk, som ambulansförare och vårdpersonal.

Men det håller inte Peter Jepsson om. Han är mycket kritisk till att Kommunal 2012 varslade flygbussförare om strejk i en konflikt som rörde villkoren för personliga assistenter.

– Jag tycker det är fel att LO:s organisation bygger på att Kommunal ska organisera privat anställda medlemmar som ska kunna tas ut i konflikter som rör Sveriges Kommuner och Landsting, sa han.

Peter Jeppson tycker att det är fel att både Kommunal och Transport organiserar bussförare och har förhandlingsrätt med Sveriges Bussföretag.

– Jag tycker att det skulle räcka med ett LO-förbund som organiserade alla bussförare. Men jag kan inte säga vilket det förbundet ska vara, det är inte min sak att avgöra, säger han.

Veli-Pekka Säikkälä sa vid seminariet att han hoppas att fack och arbetsgivare i höst kan sätta sig och förhandla om förbättrade trygghetsavtal och annat.

– Då utgår jag ifrån att arbetsgivarna också vill diskutera turordningsregler och konfliktregler. Det viktiga är att vi parter kommer överens om ändrade regler och att politikerna inte blandar sig i med hot om lagstiftning.

Peter Jeppsson noterade hans förslag med stort intresse.

– Det var en intressant öppning, säger han.