En av tio arbetslösa får ut 80 procents ersättning i a-kassa. Tre av tio arbetslösa måste låna pengar för att klara av vardagen.

Och de fackliga inkomstförsäkringarna som täcker upp inkomstbortfallet under en viss tid är inte en möjlighet för alla – endast två av tio arbetslösa får extra ersättning från en inkomstförsäkring.

En bild från den verklighet som utgjorde bakgrund till ett seminarium om taket i a-kassan anordnat av A-kassornas samorganisation.

Till och med näringslivets representant på plats önskade en förändring och höjning av a-kassetaket:

– A-kassan idag fungerar inte för att taket är alldeles för lågt. A-kassan måste reformeras och jag hade hoppats att taket hade höjts under den här mandatperioden, sade Marie Silfverstolpe, näringspolitisk chef på Almega.

Socialdemokraternas Ylva Johansson kallade dagens a-kassa för ett fiasko:

– A-kassan är ett av de största fiaskona för den här regeringen. De sade att en sänkt och försämrad a-kassa skulle leda till fler jobb – det har det inte gjort. Klyftorna har ökat.

Med en socialdemokratisk regering efter valet skulle taket i a-kassan höjas till 910 kronor från 1 januari 2015, lovade Ylva Johansson.

– Jag lovar ingen indexering, men det är inget omöjligt krav. Vi socialdemokrater kommer direkt att höja taket men det finns mer att göra som kan ta lite längre tid, det handlar om deltidsbegränsningen och möjligheten att komma in i försäkringen.

Vad händer med deltidsbegränsningen om ni vinner valet?

Att förlänga antalet dagar i den löser inga problem, vi måste titta på hela konstruktionen.

Och arbetsvillkoret?

– Vi måste hålla fast i grundprincipen att det är en arbetsinkomst som man försäkrar. Inte minst viktigt är det för dem som har en otrygg ställning på arbetsmarknaden, idag kommer de inte in i försäkringen trots att de arbetar.

Vilka är det då som ska lösa problemen i a-kassan? Ska man tro politikerna från S och M är det arbetsmarknadens parter – fack och arbetsgivare – som ska lösa frågan.

– Parterna är ännu viktigare än partierna när det gäller att hitta en bra lösning till arbetslöshetsförsäkringen, sade Ylva Johansson.

Hon fick medhåll från moderata Jessica Polfjärd. Vilket i princip var det besked hon gav om a-kassan. För övrigt vägrade hon konsekvent att ge besked på direkta frågor, och hänvisade istället till den pågående utredningen om socialförsäkringarna.