År 2007 öppnade regeringen för privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken.

Regeringen menade att de privata aktörerna hade kunskaper och erfarenheter som skulle korta arbetslöshetstiden för deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för unga. Det var så de beskrev förändringen i sitt regleringsbrev från 2007.

Men så blev det inte, visar en rapport från Institutet för framtidsstudier.

– Vi ser att de som deltagit i Arbetsförmedlingens reguljära verksamheter har större sannolikhet att få jobb. Det finns absolut ingenting som pekar på att de privata aktörerna är bättre än Arbetsförmedlingen, säger Ryszard Szulkin, professor i sociologi.

Rapporten ”Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken. Hur väl lyckas de och till vilken kostnad?” jämför sannolikheten att få ett arbete inom Arbetsförmedlingen, privata aktörer och projekt inom Europeiska socialfonden.

Rapportens slutsats är alltså att Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet är den mest framgångsrika. Skillnaderna kan inte förklaras av individegenskaper som kön, utbildning, nyanlända etc.