– Det viktigaste vi kan göra för att höja kunskapsresultaten är att satsa tidigt. Vi går till val på en ny förskolereform – ett maxtak i förskolan, sade Stefan Löfven när han höll presskonferens inför kvällens tal.

Förslaget innebär att barngrupperna för de minsta barnen 1-3 år ska ska bestå av max 15 barn. Rent konkret betyder det att kommunerna skulle få ett bidrag efter att de genomfört detta.

– Vi har 23 000 barn i åldrarna 1-3 år som går i för stora barngrupper i dag och detta måste vi göra något åt, sa Stefan Löfven. 

Reformen beräknas kosta 1,1 miljard kronor, pengarna ska gå direkt till kommunerna, och påbörjas 2016.

Hur finansieringen ska gå till kommer Socialdemokraterna att återkomma till på tisdag, men redan i dag avslöjande Stefan Löfven att S då kommer att presentera en skatteväxling för skolan, som inte handlade om någon förändring av inkomstskatten.

Förslaget kräver att fler barnskötare måste anställas. Barnskötare som saknar utbildning ska kunna läsa in utbildningen via yrkesvux, och den kommunala vuxenutbildningen ska byggas ut så att fler barnskötare kan utbildas. 

S vill också öka antalet utbildningsplatser till förskollärare. Eftersom det i dag finns ett underskott av förskollärare och ett överskott av barnskötare vill de att en del av platserna riktas direkt mot barnskötare som vill vidareutbilda sig. Barnskötare ska också kunna validera och studera en kortare tid.