Hasse Paulin.

– Det känns viktigt. Det handlar om medmänsklighet och främlingsfientlighet, säger han.

Förutom kyrkorna i Visby kommer hela Klinte pastorat ringa. Paulin ansvarar för tre kyrkor: Hejde, Mästerby och Väte. I Sproge kyrka klockas det fortfarande för hand, men det vanliga i dag är annars att klockorna klämtas med en knapp.

Beslutet är taget av Visby domkyrkoförsamlings kyrkoråd i samråd med biskopen, och det är inte bara i Klinte (på västra sidan av ön) utan också bland annat i Lärbro i norr som de ofta flerhundraåriga klockorna kommer att ljuda.

Senaste gången kyrkor i Sverige klämtade för fara var när Svenskarnas Parti demonstrerade i Jönköping. Att kyrkorna låter klockorna ringa vid tider för fara är en medeltida tradition.