Varför vill ni införa en lag om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid?

– För oss är full sysselsättning viktigt. Alla som vill och kan arbeta ska arbeta. Samhället har förändrats, vi har allt mer ett ”24-7”-samhälle. Här har inte välfärden hängt med och det måste vara möjligt att få barnomsorg dygnets alla timmar. Många tackar nej till att jobba heltid just för att förskolan inte är öppen de tider som man behöver jobba. Välfärden måste anpassas till dagens arbetsmarknad.

För första gången står alla 14 LO-förbunden står bakom kravet. Var det svårt att få med sig de mansdominerade förbunden?

– Nej, det tycker jag absolut inte. Det är klart det har varit ett givande och tagande och mycket diskussioner, men det råder en bred samsyn bland alla 14 förbunden.

I ert nya handlingsprogram talas det mycket om det offentligas roll och nonprofit-principen betonas. Innebär det här ett steg till vänster?

– Nej. Det här är ett viktigt steg för att sätta jobben i fokus. Vi föreslår en rad åtgärder och får då ibland frågan vad det här kommer att kosta. Då borde man vända på det och fråga: Vad kostar det att så många går ner i arbetstid och slutar jobba för att välfärden inte håller måttet? Men det är bra att vi har en samsyn bland alla 14 förbunden och det här blir så klart starka krav på den sittande regeringen, men också den regering som kommer att bildas efter valet oavsett hur den ser ut.

Ni nämner de kraftiga besparingarna inom fritidsverksamheten. Många fritidsledare efterlyser att det ska lagstiftas om fritidsen. Varför kräver ni inte det?

– Vi har slagit fast rätten till barnomsorgen. Vi vill utforma ersättningssystemen så att man kan rikta dem också mot fritids. Men lagkravet har vi i det här läget på barnomsorgen.

LO kräver nu också att alla som fyllt 85 ska ha rätt till plats på äldreboende. Är det ekonomiskt möjligt?

– Ja, det tror jag absolut att det är. Är man 85 och tycker att det är för tungt att bo hemma ska man känna den tryggheten. Det handlar många gånger om de sista åren i livet. Vi stänger inga dörrar för att höja skatter i framtiden, men det som måste göras då är en bred skatteöversyn. Skattesystemet har blivit ett lapptäcke. Klyftorna ökar snabbast i alla OECD-länder. (OECD = En sammanslutning av de 34 rikaste länderna i världen, reds anm.)