Politikerna har nu beslutat att ha kvar personlig assistans i kommunal regi. Vad är bakgrunden till er kamp?

– Vår kommun gjorde en utredning för att titta på kostnader, jag såg det som att man ville hitta argument för att lägga ut oss entreprenad. De tittade på hur dyra vi var i jämförelse med andra kommuner och privat verksamhet. I februari fick vi veta att utredningen var klar och vi såg en risk för att de tänkte lägga ut assistansen på entreprenad, arbetsgruppen uppfattade det så på en arbetsplatsträff. Assistenterna vill inte ha en privat verksamhet.

Varför inte?

– Många av oss har vänner som jobbar för privata anordnare, det finns redan privata också i kommunen. Vi har ett fungerande arbetsmiljöarbete och bra rutiner. De vi känner som jobbar för privata, där fungerar det inte på samma sätt. Framför allt anställningstryggheten, har du otur så har du två veckors uppsägning och grunderna för uppsägning är inte okej.

Hur gick ni till väga för att skapa opinion?

– Vi lade upp en strategi som hette krama, klämma och konflikta. Det innebar att krama in insikten i politiker och medborgare om vad personlig assistans i kommunal regi innebär. Vi tog kontakt med lokaltidningen och bjöd in alla politiker i sociala utskottet och kommunstyrelsen. Många skrev insändare. Vi tog kontakt med handikapporganisationer som också skrev insändare. Vårt huvudargument var valfrihet, det ska gå att välja ett kommunalt alternativ. Vi tog ingen fajt i att vara emot privata aktörer. Konflikta kom vi aldrig till men det fanns en plan. Klämma var att dra åt och fråga hur ställer ni er till detta. Vi fick svaret att de stod på vår sida om valfriheten.

Stod de inte på er sida från början och hade fattat detta beslut ändå?

– Nej, de politiker vi träffade visste i princip inte vad personlig assistans var. Jag är övertygad om att detta gjorde skillnad. Det krävs en del för att fritidspolitiker ska sätta sig in i en fråga. Vi ville inte lämna över den här viktiga frågan till att förvaltningen lägger fram sitt förslag. Men om inte annat så är vår verksamhet väl känd bland politikerna i Kungälv, innan har man sett det som en verksamhet som kostar pengar. Vi var inte maktlösa utan vi försökte göra något.

Du är aktiv i Socialdemokraterna (opposition i Kungälv), vilken roll har det spelat?

– Jag sitter i fullmäktige som ersättare för S. Jag har varit tydlig med att jag gör detta som facklig och inte politiker. Vi har inte haft partitänk. Den här frågan var inte viktig för Socialdemokraterna heller.