Kommunalarbetaren skrev om fallet förra sommaren. Arbetsgivaren sade då att man bara följer semesterlagen. Nobina lutar sig mot en skrivning om ”särskilda skäl” och tolkar lagen så här: anställda som tar ut fyra veckors semester har bara rätt till betald ledighet till och med fredagen vecka fyra, så vida den påföljande helgen är schemalagd. Vill arbetaren vara ledig också lördag och söndag får hen ta ytterligare två semesterdagar, kompledigt eller tjänstledigt utan lön.

Det här synsättet har upprört facket både lokalt och centralt.

– Våra medlemmar får ledigt, men är tvungna att betala för det. Det är vi emot. Alla andra har den där ledigheten, varför ska inte bussförarna få det? säger Per Svensson, ombudsman på Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal.

Han bekräftar att fallet nu kommer upp i Arbetsdomstolen, AD:

­– Vi är oeniga på central nivå och vi har skickat det till LO-TCO Rättsskydd. De tittar på det och vi har för avsikt att faktiskt stämma.

Jenny Lundmark, förhandlingschef på Nobina, kommenterar:

– Vi har inte fått någon stämning än, men säger du det så. Det är väl ett inte helt ovanligt sätt att försöka lösa frågor som man inte kan komma överens om i förhandlingar.

Och vilken är er inställning till betalning på kransdagarna?

– Vår inställning är att vi inte har brutit mot något i och med vår tillämpning. Det vill säga att man inte har rätt till betalning på kransdagarna.

Varför ska inte helgen efter ingå i semestern?

– Det gör den inte enligt semesterlagen.

Har du någon förståelse för att trafikpersonalen undrar varför deras ledighet ersätts på ett annat sätt än din och min?

– Ja, naturligtvis har jag förståelse för det. Uppenbarligen har man tagit väldigt hårt på det här. Annars hade vi inte suttit i de väldigt långa förhandlingar och diskussioner som vi har gjort. Så på ett mänskligt plan så … men som sagt, det är som det är.

Men vill inte Nobina vara en mänsklig arbetsgivare?

– Jag tycker nog att vi är en mänsklig arbetsgivare och vi följer semesterlagen.

Jenny Lundmark betonar att förarna redan i dag har i snitt lika mycket ledighet som de flesta, det vill säga två dagar i veckan. Och att Nobina som arbetsgivare försöker lägga fridagar på kranshelgerna, men att detta inte alltid går, i grund och botten på grund av att bussarna går dygnet runt året runt. 

– Om vi alltid skulle ge betald ledighet på kransdagarna skulle en förare de facto få mer betald ledighet än du och jag. När föraren är ledig en kranshelg, utöver sina ordinarie fridagar, så är det ersättningsmässigt att jämföra med om du och jag vill vara extra lediga en måndag-tisdag. I de fallen skulle du och jag också vara tvungna att finansiera det med exempelvis inarbetad komptid, säger hon.

Per Svensson från Kommunal säger å sin sida att man tvistat om kransdagarna på flera andra håll i landet och att man där ”ligger och väntar” på att Arbetsdomstolen nu säger sitt.

Så säger lagen

Semesterlagens nionde paragraf:

"En arbetstagare, som regelbundet arbetar lördag eller söndag eller båda dessa dagar, har vid semesterledighet som omfattar minst fem dagar rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut, dels under semesterledigheten, dels antingen omedelbart före eller omedelbart efter denna. Omfattar semesterledigheten minst nitton dagar har arbetstagaren rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut såväl omedelbart före som omedelbart efter ledigheten, om inte särskilda skäl
talar emot detta."