Planerna är att mediehuset ska vara på plats den 1 januari 2015, med en prenumerantstock på 900 000 LO-arbetare och en årsomsättning på 100 miljoner kronor. Kommunals förbundsstyrelse fattade sitt slutliga positiva besked i onsdags (den 18:e juni).

Förutom Kommunalarbetaren ingår Arbetet, Sekotidningen, Handelsnytt och Fastighetsfolket i projektet, som har den uttalade avsikten att få större genomslag för den arbetsmarknadsjournalistik som görs och mer utrymme för opinionsbildning. Man hoppas göra ekonomiska fördelar med gemensamma upphandlingar av tryck, distribution och annonsförsäljning. Ursprungligen fanns bland annat Byggnadsarbetaren och Dagens Arbete med på båten, de väljer dock att stå utanför. En av ägarrepresentanterna i mediehuset är Fastighetsanställdas förbunds ordförande Hans Öhlund. Han säger:

– Det gynnar oss om det skrivs mer.

Managementkonsulten Gunnar Tolf, som tillsammans med Liv Beckström utrett projektet, säger att man räknar med uppstartskostnader första året, men att mediehuset kommer att gå med vinst redan året därpå.

Sammanlagt berörs 43,5 anställda på de olika tidningarna och tanken är att man också kommer att nyanställa en verkställande direktör och en gemensam webbredaktör.

Det är fortfarande de fem chefredaktörerna som kommer att vara ansvariga utgivare.

– Jag tror att det kommer att stärka journalistiken när så många journalister samlas under samma tak, säger Mattias Dahlgren, reporter på Sekotidningen och med i den journalistfackliga referensgrupp som har bildats inför kommande förhandlingar.

Mediebranschen är i kris och ofta leder sammanslagningar till att man sparar på personalen. Finns det inte en sådan risk?

– Personalen är inte den största kostnaden, det är distributionen, säger Fastighets Hans Öhlund. Där kan man i stället se fördelar. Och för oss som liten tidning finns inte heller så mycket att skära på …

I upplaga blir Kommunalarbetaren i särklass störst, medan Arbetet, som ges ut varje vecka, kommer in med flest anställda i det nya mediehuset.

Varken namn på huset eller nya lokaler är ännu klara.