KA har tidigare berättat om att Linköpings kommun vid en granskning fann att bemanningen var lägre än avtalat. Nätterna beskrivs som ”hektiska”. Enligt avtalet ska personal kunna ingripa utan dröjsmål. Ändå får personalen larm var tredje minut och de boende kan få vänta på hjälp i 10-20 minuter.

De äldre får inte de promenader och den ”egen tid” som utlovats. Löftet om att mat ska lagas på avdelningarna hålls inte och dessutom brister rapporteringsskyldigheten.

Kommunals arbetsplatsombud anser att kommunen borde bryta avtalet direkt.

– Kommunen borde ta tillbaka boendet, både för de boendes säkerhet och för att personalen ska stanna kvar. Det är duktig personal, men vi är trötta och snart orkar vi inte. Så känner jag och många med mig, säger arbetsplatsombudet Christer Nyström.

Attendos presschef Charlotte Näsström Morén tillbakavisar kritiken när det gäller bemanningen och hävdar att företaget följer avtalet.

Strax före midsommar skulle äldrenämnden i Linköping fatta beslut om Attendo skulle betala ett avtalsvite på sammanlagt drygt 200 000 kronor. Då togs beslutet att återremittera ärendet som nu kommer upp på sammanträdet i slutet av augusti. Det betyder att Linköping väntar in svaret från Attendo innan beslut fattas. Men också att beslutet kan bli ett annat, även om viteshotet i dagsläget ligger kvar.