2007 inleddes en period med stora förändringar av a-kassan.

Reglerna som gjort att fler arbetslösa står helt utan a-kassa:

  • Kravet på hur mycket du ska ha jobbat för att få ersättning höjs från 70 till 80 timmar/månad.
  • Deltidsanställda får bara stämpla i 75 dagar.
  • Fler är öppet arbetslösa längre eftersom det dröjer innan man får plats i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd.
  • Studerandevillkoret tas bort, och endast arbete kvalificerar för a-kassa.

Reglerna som gjort att ersättningen blivit lägre:

  • Ersättningen beräknas på 12 månaders arbete i stället för sex. En regel som försämrat för säsongsanställda men även visstidsanställda och timvikarier.
  • Ersättningen är 80 procent i 200 dagar. Sedan sänks den till 70 procent dag 201-300 och efter det till 65 procent (för dem med barn under 18 år är det fortsatt 70 procent).
  • Antalet karensdagar ökas från fem till sju.
  • Förhöjd dagpenning, under de första 100 dagarna av arbetslösheten, togs bort.