– För att få a-kassa krävs att man jobbar i en viss omfattning och vi har många unga och utrikesfödda som inte har kvalificerat sig för a-kassa.

Fast många som har jobbat får ändå inte a-kassa?

– Där måste kommun och landsting ta ansvar och erbjuda heltidsarbeten.

Era regler gör att arbetare har svårare att få a-kassa än tjänstemän. Varför ska en kommunalare rösta på er?

– Därför att det är över 250 000 fler som är sysselsatta i dag än 2006. Våra starka offentliga finanser har haft betydelse för jobben i Sverige.

Reds anmärkning: Andelen sysselsatta minskar däremot. Det beror på att fler äldre lämnar arbetsmarknaden.