I slutet av maj skrev KA om personal i äldreomsorg och personlig assistans i Alingsås som protesterade mot försämrade arbetsvillkor sedan heltid infördes. 331 personer skrev på en protestlista, bland annat för att det blivit svårare att planera sitt liv med systemet Optimal bemanning.

I går sade Kommunal i Alingsås upp avtalet om önskad sysselsättningsgrad med kommunen.

– Vi känner att vi kommer inte längre, säger Åsa Svedjenäs, vice ordförande för Kommunal i Alingsås.

I slutet av maj träffade Kommunal arbetsgivaren och lade fram sina betänkligheter om det som inte fungerade, utifrån medlemmarnas protester.

– Då lyssnade de på oss, man skulle lära cheferna mer och öka deras kunskap. De lovade detta och man skulle inte fasa in några nya grupper förrän Kommunal och arbetsgivaren var överens. Men vi har inte känt att det har levererats något så vi fick nog.

Missnöjet var stort, säger Åsa Svedjenäs, samtidigt som det fanns en del grupper som var nöjda.

– De blir drabbade nu. Jag tror att det blir blandade reaktioner.

Hon understryker att heltid fortfarande är en viktig fråga som facket tänker gå vidare med på andra sätt. Hur har de inte hunnit fundera på än.
– Vi släpper inte frågan om heltid, den är alldeles för viktig för Kommunal och för alla kvinnor.

Känns det drastiskt att säga upp avtalet?
– Lite grann gör det väl det. Vi har fått ta mycket som förtroendevalda och det har varit tungt. Vi har vägt fram och tillbaka hur vi ska göra. Vi trodde på omtaget att det skulle bli bättre men sen känner vi inte att det har blivit tydligare i verksamheterna.

De som valt att gå upp i tjänstgöring, får de gå ner igen?
– Jag kan inte svara på det, det ligger på arbetsgivaren nu.

En månads uppsägningstid gäller och efter det vet inte Åsa Svedjenäs vad som händer.

Niklas Hellgren (KD), ordförande i vård- och äldreomsorgsnämnden, har i nuläget inga kommentarer då han inte hunnit prata med förvaltningschefen.

Liknande problem med heltidsavtal som i Alingsås har hörts på flera håll i landet. I Kalmar sa Kommunal upp heltidsavtalet hösten 2012. Tidigare i våras testade man ett nytt avtal på försök, men flera problem finns kvar (se länk). Prövotiden har gått ut men avtalet rullar på dag för dag, säger Daniel Modée, Kommunals huvudskyddsombud och vice ordförande för omsorgsektionen i Kalmar. En utvärdering har gjorts av en utomstående aktör.

– Det som våra medlemmar är missnöjda med, det är inte avtalets fel utan hur arbetsgivaren hanterar det som får negativa följder. Vi har träffat arbetsgivaren och analyserat och arbetet går framåt. Det är bra men det går lite långsamt. Våra medlemmar ser inte effekt än för schemat för sommaren är redan lagt, det kanske blir till hösten när man lägger nytt schema, säger Daniel Modée.

– Vår ståndpunkt är att alla ska få rätt till heltid men det får inte bli till vilket pris som helst.