Frågan om mångfald och allas lika värde är viktig. Annelie Nordström berättade på Kommunals förbundsmöte om sin egen mamma som kom till Sverige som finskt flyktingbarn. På den tiden stod arbetsgivarna i kö för att hitta någon som ville jobba hos dem, medan det i dag är betydligt svårare att komma in på arbetsmarkanaden. Särskilt för den som precis kommit till Sverige från ett annat land.

Men vi har alla ett gemensamt ansvar för vilken sorts arbetsplatser och samhälle vi vill ha. Daniel Poohl, chefredaktör för tidskriften Expo, gästade Kommunals förbundsmöte för att bland annat prata om mångfald. Han menade att det handlar om att försöka skapa den bästa arbetsplatsen och det bästa samhället tillsammans trots våra olikheter. Att utesluta dem som inte tycker som dig eller ser ut som dig blir i stället ett mobbningsamhälle där gemenskapen hittas genom att endast jobba ihop med människor som är exakt likadana. Det är också lätt att missa något om alla tänker exakt lika. Ju mer olika vi är, desto fler infallsvinklar och förslag på lösningar på de problem vi ser på våra arbetsplatser kan vi hitta.

I dag diskrimineras människor allt för ofta när de söker jobb på grund av sitt namn, sin hudfärg eller sin religion. Det kan vi aldrig acceptera, och det är också en viktig fråga för facket att fortsätta kämpa för förändring när det gäller detta.

Det fantastiska är att det går att förändra och att det kan bli bättre. Engagemanget och drivkraften till en bättre arbetsplats börjar i dig själv. Om du börjar med att prata med dina arbetskamrater om vad du tycker är viktigt och vad ni behöver förändra så är bollen i rullning. Och om du tittar på den arbetsgrupp du jobbar i just nu upptäcker du säkert att den består av en blandning av olika sorts människor med olika kön, hudfärg, ålder och intressen. Ta tillvara på att ni är olika, se det som en tillgång och arbeta för att mötas och försöka förstå varandra trots detta.

Kommunal har många medlemmar med många olika bakgrunder och erfarenheter. Varje arbetsplats är ett tvärsnitt av det Sverige vi lever i i dag med en blandning av människor med olika kunskaper och erfarenheter och det är en stor tillgång. Ett blandat arbetsliv är ett rikare arbetsliv. Ett förbund som hyllar mångfald är ett förbund för framtiden.