SVAR: Som du säkert vet har man rätt att kvarstå i tjänst tills man är 67 år, men därefter kan arbetsgivaren avsluta anställningen. Det pågår diskussioner om att höja pensionsåldern, vilket då troligen också kommer att påverka den regel om 67 år som finns idag.
Tyvärr kan Kommunal inte göra så mycket om arbetsgiv­aren inte längre vill att du ska vara tillsvidareanställd. Lokalt kan man ta upp en diskussion och se om arbetsgivaren kan ändra sig, men det finns som sagt inte något i lag eller avtal att använda sig av.