SVAR: Halva tiden är att betrakta som arbetad tid och ska räknas in i sysselsättningsgraden, medan den andra halvan är jour. För jour och obekväm arbetstid utges halva ersättningar.

Enligt arbetstidslagen ska arbetstagaren ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet, det vill säga dygnsvila, under en period om 24 timmar. Parterna kan i ett centralt kollektivavtal göra undantag från den regeln. Undantaget i detta avtal innebär att dygnsvilan kan vara nio timmar, men att den i genomsnitt inte får understiga 11 timmar under varje period om 24 timmar under beräkningsperioden. Beräkningsperioden kan vara densamma som schemaperioden eller annan period som man kommit överens om.