SVAR: Det finns några olika typer av arbetsskada, bland annat olycksfall, arbetssjukdom och smitta. Smitta handlar främst om smittsamma sjukdomar i vissa situationer.  Att drabbas av löss faller tyvärr inte in under någon av dessa typer eller situationer.

Du bör ta kontakt med ditt lokala fack för att få hjälp med att förhandla om vem som ska stå för kostnaderna för lusmedel.