– Kommunen borde ta tillbaka boendet, både för de boendes säkerhet och för att personalen ska stanna kvar. Det är duktig personal, men vi är trötta och snart orkar vi inte. Så känner jag och många med mig, säger arbetsplatsombudet Christer Nyström.

Linköpings kommun granskar verksamheten efter att flera i personalen hört av sig och uttryckt oro över att de inte hinner med de boende.

– Man vet aldrig vem man ska jobba med. Många vikarier saknar delegation. Nattpersonal kan saknas. Det blir bara värre och värre, berättar Christer Nyström.

Kommunen slår fast att bemanningen är lägre än Attendo utlovat. Enligt avtalet skulle dagbemanningen ligga på 0,76 årsarbetare per plats men enligt granskningen ligger den någonstans mellan 0,60 och 0,64.

– Det är värre än det står i rapporten, säger Christer Nyström och berättar om att vårdpersonalen ägnar mycket tid åt materialbeställningar och städning.

Nätterna beskrivs som ”hektiska” i kommunens granskning. Enligt avtalet ska personal kunna ingripa utan dröjsmål. Listor visar att personalen i genomsnitt har larm var tredje minut, de boende kan få vänta på hjälp i 10-20 minuter.

Nattpersonalen känner sig otillräcklig. Samtidigt har ledningen annonserat att en neddragning ska göras på natten. Det skapar oro hos de anställda. Attendos lösning är att inför ett nytt arbetssätt och köpa in sparkstöttingar för att personalen ska komma fram snabbare.

Kommunen slår fast också att Attendo brister i skyldigheten att rapportera enligt Lex Sarah. Det gäller en brand där flera boende fick föras till sjukhus och slagsmål där både personal och boende fått smällar. Kommunen anser att Attendo hanterar rapporteringsskyldigheten ”lättvindigt”.

När det gäller maten lever Attendo inte upp till löftet att mat ska lagas på avdelningarna veckans alla dagar. De äldre får inte de promenader som de har rätt till enligt avtalet med kommunen, inte heller får de ”egen tid” i den omfattning som Attendo utlovat.

Arbetsmiljön är ansträngd, enligt Christer Nyström.

– Personalomsättningen har ökat sedan Attendo tog över, personalen flyr från Åleryd. Det är tur att många av oss som är kvar har rutin, men det är inte lätt för vikarierna, säger Christer Nyström.

Attendos presschef Charlotte Näsström Morén tillbakavisar kritiken:

– Vi följer avtalet när det gäller bemanningen. Vi har definitivt inte minskat bemanningen sedan vi tog över. Vi har snarare ökat bemanningen för att vårdtyngden har ökat.

Enligt Charlotte Näsström Morén har nyligen fyra timmar tagits bort från natten och omfördelats utifrån vårdtyngden.

– Vi vet att vi har olika åsikter från olika delar av medarbetargruppen och det måste vi gå till botten med.

När det gäller kritiken mot hur Attendo skött rapporteringsskyldigheten framhåller Charlotte Näsström Morén att man följt de föreskrifter som finns.

Däremot tillstår hon att det finns brister när det gäller promenader och ”egen tid”, men att det framför allt kan handla om att rutinerna för att dokumentera att detta skett brister.

Åleryd togs över av Attendo 2010, avtalet gäller högst sex år och är nu inne på den sista tvåårsperioden.

Nu på torsdag den 19 juni ska äldrenämnden fatta beslut om Attendo ska betala ett avtalsvite på sammanlagt drygt 200 000 kronor.