Arena idé har gett ut boken och höll ett seminarium där några av skribenterna läste ur sina texter. Många av texterna är skrivna av personer som gått erfarenhetsbaserade utbildningar vid Södertörns högskola, som är vidareutbildning för yrkesverksamma. En av dem är Svetlana Zandi. Hon är före detta kommunalare och barnskötare och hennes arbetsgivare Pysslingen betalade hennes utbildning. I januari blev hon färdig förskollärare. I sin text ”Den stora matfesten” beskriver Svetlana Zandi en lunch med två pedagoger och tolv ettåringar under inskolning. Svetlana skriver om hur hon håller ett barn i handen medan hon matar resten av barnen. Det är kaos.

– Så ser verkligheten ut och jag var tvungen att skriva om det. Och alla jag pratat med känner igen sig.

Fem år tidigare var de tre vuxna med 13 barn och skillnaden märks tydligt, säger hon.

– Barngrupperna fortsätter att växa, det är ett problem.

Redaktör för boken är Lotta Victor Tillberg. Hon forskar om erfarenhetsbaserad kunskap i arbetslivet och har bakgrund i äldreomsorgen. Hon sammanfattar att texterna handlar om kunskap som behövs i svårbedömda situationer. Välfärdsarbetaren måste kunna lita på sitt omdöme i situationer där det inte finns lösningar på förhand.

– Man kanske till och med måste bryta en regel för att göra rätt.

Men det är inte den typen av kunskap som utvärderas och följs upp i mätningar, säger hon. Många som jobbar i välfärden menar exempelvis att arbete med dokumentation och uppföljning stjäl tid från det egentliga arbetet. Risken med att fokusera på mätbara resultat är att yrkeskunnandet urholkas, säger Lotta Victor Tillberg.

– Om krutet läggs på det som inte är den egentliga kvalitén, då slösar vi med resurser.

Fritidspedagogen Sarah Edin säger:

– Allt vi gör måste kunna mätas och det ligger fruktansvärt tungt på våra axlar.

I boken skriver också exempelvis undersköterskan Leena Fuchs Collin om en stressig dag som samordnare i äldreomsorgen. Vårdbiträdet Carolina Lindströms text om hemtjänsten har tidigare varit publicerad i boken ”Omtankar – Praktisk kunskap i äldreomsorg” och KA intervjuade henne 2011 (se länk).