Sommaren står för dörren och som varje sommar kommer detta med semester som en överraskning för arbetsgivaren. Det fattas sommarvikarier och hur ska arbetsgivaren lösa detta? Kanske med patientvakter? Arbetsgivaren för Universitetssjukhusen i Malmö och Lund har börjat använda sig av patientvakter i stället för patientvak. Patientvakt är en person som inte har omvårdnadsutbildning och som ska vakta patienter. Märk väl – inte vårda utan vakta.

Dessa personer får inte utföra någon som helst omvårdnad, när patienten ska matas, behöver hjälp till toaletten ska ordinarie personal tillkallas. Arbetsgivaren säger att detta är att avlasta ordinarie personal. Personalen anser inte att de blir avlastade utan att det blir en arbetsbelastning, eftersom patientvakternas brist på kunskap och erfarenhet gör att de inte får utföra patientnära arbete och därför måste kalla på utbildad personal.

Till sommaren erbjuds också arbetslösa ungdomar att arbeta som servicemedarbetare inom sjukvården. Även här handlar det om medarbetare utan sjukvårdsutbildning. De ska diska, torka av bord, tvätta sängar, bädda sängar, packa upp förråd. Detta är undersköterskans arbetsuppgifter. De arbetslösa ungdom­arna ska naturligtvis få en chans att komma in i arbetslivet men under andra förutsättningar. De ska kunna introduceras i lugn och ro med bra handledning och få uppleva god arbetsmiljö.

Besparingarna som arbetsgivaren har gjort är inte bara besparing i pengar utan även besparing i kunskap.  Det går att göra avkall på kompetens bara budgeten går ihop. Patientvakterna och servicemedarbetarna får lägsta lönen då de inte har utbildning. Detta sker samtidigt som visstidsanställda undersköterskor inte har fått sina vikariat förlängda utan fått sluta. Det är ett hån mot de undersköterskor som fått sluta.  Det är dags för arbetsgivaren att tänka om och göra om. Vi är oroliga över hur det kommer att gå i sommar.