Arbetsgivarparterna Almega och Svenskt Näringsliv har i olika medier gått ut och sagt att strejkrätten bör begränsas och menat att Sverige har många strejkdagar jämfört med andra europeiska länder bland annat Tyskland. I onsdags skrev också Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Christer Nylander en debattartikel i Aftonbladet om strejkrätten. Kontentan i den är att man borde införa en begränsning bland annat när det gäller rätten för ett fackförbund att varsla om sympatistrejk.

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund har svårt att förstå att det skulle behövas.

– Vi är väldigt ansvarsfulla. Det är inte så att vi tar till strejkvapnet i onödan. Tittar man på hur det ser ut i Sverige så ligger vi bland de länder som har lägst antal strejkdagar i Europa. Det säger också Medlingsinstitutet, säger hon.

Ursula Berge är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Hon har gått igenom Medlingsinstitutets siffror för hur många arbetsdagar som förlorats på grund av strejk i de Europeiska länderna och delar Lenita Granlunds åsikt.

– Det finns många förutfattade meningar när det gäller arbetsrätten. Om det var så att Sverige lamslogs av strejker så kanske man skulle behöva begränsa strejkrätten. Men så är det inte, säger Ursula Berge.

Granskar man antalet strejkdagar i Sverige jämfört med de andra nordiska länderna så ligger Sverige lägst. Under åren 2007 till 2012 strejkades det under närmare 4 miljoner dagar i Norden. Hälften av dem kommer från strejker i Danmark som har flest strejkdagar. Sverige ligger sist långt efter både Norge och Finland. De svenska strejkerna står för bara 5 procent av dagarna. Jämför man med alla Europeiska länder ligger Sverige också lågt, bara ett tiotal länder och däribland Tyskland ligger lägre.

– Det finns länder som ligger lägre men de är få. Det finns inget belägg för att facket använder strejkrätten på ett oansvarigt sätt, säger Ursula Berge.

Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström menar att fackförbundens strejkrätt är viktig att behålla intakt.

– Annars fungerar inte det system som vi har i Sverige med aktiva parter som tar ansvar för hur arbetsmarknaden utvecklas, hur lönerna utvecklas. Då blir det här lite mer High Chaparal som vi har i många länder. Det blossar upp strejker lite hej vilt under oordnade former, säger hon.