I måndags gick LO:s styrelse ut och meddelade att de stöder Sekos och Fastighets konflikt med arbetsgivarorganisationen Almega. En konflikt som handlar om kollektivavtalet kring serviceentreprenaden.

– Med detta uttalande ställer sig samtliga fjorton LO-förbund bakom Seko och ger dem sitt fulla stöd i konflikten med Veolia och Almega, sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson då.

Nu har sex LO-förbund varslat om stödåtgärder och frågan är om fler kommer att ansluta. För att det ska bli aktuellt med stödåtgärder måste det konfliktdrabbade förbundet begära att de andra ska lägga varsel.

– Seko har skickat ut en begäran att vi andra ska göra det och för en liten stund sedan såg jag att GS också har varslat, säger Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare.

Tror du att fler förbund kommer att varsla?

– Ja, det tror jag.

Kommunal har varslat en grupp städare på Lunds universitetssjukhus. Varför just dem?

– Vi gick igenom vilka anställda som ligger under Almegas avtal och valde dem.

Ni har ju bussförare anställda hos Veolia varför valde ni inte dem?

– De här anställda tillhörde samma region Skåne som konflikten gäller. Men det är ett första steg. Det kan bli fler, säger Lenita Granlund.

Utöver de sex LO-förbunden har också Fastighets varslat om strejk samtidigt som Seko. Det beror på att de också är inblandade i förhandlingarna med Almega som berör serviceentreprenadavtal.

Senast ett så stort antal LO-förbund varslade om stödåtgärder var 2012. Då hade Handels en konflikt med Svensk Handel som handlade om låga löneökningar. I samband med förhandlingarna varslade minst åtta av de fjorton LO-förbunden om sympatiåtgärder. De drogs sedan tillbaka när Handels och Svensk Handel kom överens.

Fakta: När varslar vem?

Seko 20 juni

Fastighets 20 juni

Elektrikerna 25 juni

Målarna 25 juni

GS 26 juni

IF Metall 26 juni

Byggnads 27 juni

Kommunal 30 juni