Domen gäller två personaliga assistenter som var anställda av ett privat bolag. Totalt fanns fyra anställda. Utifrån missförhållanden i verksamheten beslutade Försäkringskassan att i stället betala ut assistansersättningen till Malmö stad. Staden tog över den personliga assistansen och tre anställda. Enligt Kommunal fanns ingen verksamhet kvar i bolaget. Därför hävdar Kommunal att övergång av verksamhet gäller, enligt reglerna i LAS, Lagen om anställningsskydd. Med den tolkningen skulle de två assistenterna få ut sina löneskulder. Men Arbetsdomstolen, AD, gör en annan tolkning.

Kommunal kräver nu att fallet prövas i Högsta Domstolen. Ett skäl är att personliga assistenter redan har sämre anställningsskydd än andra grupper.

– Vi känner att det någonstans måste sättas stopp för hur dåligt anställningsskydd en grupp kan ha. Vi tycker att Arbetsdomstolens beslut ytterligare urholkar Lagen om anställningsskydd och anser att det inte kan vara lagstiftarens mening att man gör på det här sättet, säger Johan Ingelskog, chef för enheten arbetsrätt och kollektivavtal på Kommunals förbundskontor.

Kommunal hävdar även att AD:s dom står i strid med EU:s överlåtelsedirektiv och EU-domstolens domar på området.

Johan Ingelskog anser också att det är viktigt att driva fallet vidare eftersom det kan ha betydelse för andra branscher:

– Vi har ju följt den här utvecklingen noggrant under en längre period. Vi upplever att Arbetsdomstolen i flera domar snävat in mer än vad som var avsikten med lagstiftningen och EU-direktivet. Vi ser det också inom busstrafiken, och där försökte vi ta en konflikt ifjol för att få till det via kollektivavtal i stället.