LO–TCO Rättsskydds årsredovisning för 2013 visar att LO–förbundens medlemmar fick drygt 250 miljoner i ersättningar när arbetsgivaren gjort fel eller när de fått en arbetsskada godkänd som inte tidigare accepterats av Försäkringskassan.

Omkring hälften av dessa ersättningar har betalats ut till medlemmar i Kommunal.

– Det kan bli väldigt stora belopp i arbetsskadeärenden. Detta visar hur viktigt det är att anmäla misstänkta arbetsskador får att få dem prövade, säger Dan Holke.

LO–TCO Rättsskydd hjälper inte bara till med att få ersättning vid arbetsskador. Flera fall handlar om arbetsrättstvister där anställda har fått fel lön. Andra tvister handlar om anställningstrygghet med krav om att få jobbet tillbaka när det har saknats saklig grund för uppsägning eller avsked.

Dan Holke säger att under 2013 ökade antalet arbetsrättstvister medan antalet socialförsäkringstvister fortsatte att minska.

– Det är samma trend som under 2012. Arbetsskadeförsäkringen har mer eller mindre havererat. Det fattas nästa inga beslut i Försäkringskassan i arbetsskadeärenden om rätt till ersättning. Antalet är nu nere i en tiondel jämfört med hur det var för några år sedan, säger Dan Holke.

LO–TCO Rättskydd

LO–TCO Rättskydd är ett bolag som styrs av LO– och TCO–förbunden. LO äger 90 procent av aktierna, TCO äger 10 procent.
Som medlem i ett fackförbund ingår förmånen att få gratis rättshjälp via LO–TCO Rättskydd.