Lönerna höjs med 550 kronor från den 1 Maj 2014 och med 600 kronor den 1 maj 2015.

Lägstalöner höjs lika mycket. För den som fyllt 19 år och har gymnasial utbildning för yrket blir lägstalönen minst 19 780 kronor från den 1 november 2014 och minst 20 380 kronor från en 1 november 2015. Saknas gymnasieutbildning blir lägstalönen minst 18 020 kronor respektive 18 620 kronor.

Ersättning på obekväm arbetstid höjs från 1 november med 3 procent.

Föräldralön betalas ut under sex månader, vilket är en månad mer än tidigare.

Andra nyheter i avtalet är att semestertillägg kan bytas mot lediga dagar och att personliga tillhörigheter som förstörts i tjänsten ska ersättas i den mån det anses skäligt.

Avtalet gäller från den 1 maj 2014 till och med 20 april 2016.