Under en pressträff på tisdagen släppte LO sin rapport om hur sjukförsäkringen utvecklats under alliansregeringens snart åtta år vid makten. För den som följt debatten om socialförsäkringen innehåller den inte oväntat en stor dos kritik. Bland annat lyfts kritik mot tidsgränserna som gör att sjuka kan bli utförsäkrade, mot de låga ersättningsnivåerna och att systemet är så komplicerat att det är svårt att förstå reglerna både för sjuka och handläggare.

– Vi måste ha hållbara lösningar som står pall och ger ett starkt och bra skydd, säger Tobias Baudin, LO:s vice ordförande.

Tomas Eneroth (S) är vice ordförande i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen och har arbetat länge med de här frågorna. Han ser det nuvarande systemet och framförallt de sänkta ersättningarna som ett hot mot välfärden i stort.

– Det har bidragit till en kraftig privatisering av våra system. Vi har sett en femdubbling av bara sjukvårdsförsäkringar, säger han och menar att det på sikt kommer att få färre att inse värdet med att betala skatt.

En annan paneldeltagare var Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman för riksförbundet Attention. En organisation för personer med bland annat ADHD. Hon tyckte att det är bra att rapporten lyfter problemen för dem med psykiatriska diagnoser. En grupp hon menar far särskilt illa i systemet med tidsbegränsningar och rehabkedjan.

– Tanken att alla ska kunna arbeta heltid är absurd. En del kommer aldrig att kunna arbeta mer än tio procent.  Vi behöver ett mer flexibelt system, säger hon och fick medhåll av bland annat Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Hon menade att alliansen gjorde om sjukförsäkringen med målet att komma till rätta med ett utbrett fusk som inte fanns.

– Fuskdiskussionen var överdramatiserad. Systemet ska inte fokusera på fusket utan på individen, säger Lenita Granlund.

Jesper Bengtsson som är en av författarna till rapporten menar att en eventuell blivande röd-grön regering står inför en stor utmaning med att göra om systemet.

– Det fanns mycket kritik mot det system som var förut också det blir en utmaning.

Hans författarkollega Kjell Rautio, utredare på LO, höll med.

– Vi är överens inom arbetarrörelsen om att systemet måste göras om. Men det kommer inte att gå på en budget eller ens ett år. Det måste få ta tid, säger han.