När LOV, Lagen om valfrihet, införs i en kommun får alla företag som klarar kommunens krav erbjuda sina tjänster. Sedan är det upp till brukarna att välja företag. En del av tanken med systemet är att kunderna inte väljer de sämre företagen och att de slås ut. Men kommunerna måste kunna garantera en bra grundkvalitet och det blir därför viktigt vilka krav de ställer på företagen. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har undersökt det i en ny rapport. De har låtit forskare jämföra förfrågningsunderlagen till hemtjänstföretag i 132 kommuner. De har sedan gjort en mer noggrann undersökning av 20 kommuner för att få reda på vad för krav som ställs och hur de går att följa upp.

Det visar sig att de vanligaste kraven handlar om hur företagen ska informera eller samverka med kommunen medan personalfrågor är en av de saker man frågar minst om. De flesta av kraven, 44 procent, går inte att följa upp eftersom de är generellt hållna och vagt beskrivna. Det innebär att kommunerna inte kan uttala sig om ifall företagen uppfyller kraven och dessutom blir det svårt att bryta ett kontrakt om kommunen är missnöjd med hur ett företag sköter sig.