2003 beslutade Socialstyrelsen att det alltid skulle finnas minst en utbildad sjuksköterska i ambulansen. I flera landsting, bland annat Västernorrland, har det inneburit svåra konsekvenser för det andra yrket i bilen: ambulanssjukvårdaren. Men NU-sjukvården i Västra Götaland går mot strömmen. En bidragande orsak till att man där väljer att satsa på ambulanssjukvårdarna är att det har varit svårt att hitta utbildade syrror till sommaren.

Och trycket var hårt när man sökte undersköterskor med B-körkort för en ambulanssjukvårdarutbildning.76 personer sökte och efter hårda tester kom 15 in på utbildningen (en har slutat). Bland annat fick de sökande genomgå ett hårt fystest med löpning, bårbärning, simning, intervju och teoriprov med mera.

– Det var jävligt tufft. Det var det, säger Carro.

Men hon kom in och nu trivs hon som fisken i vattnet.

– Det är görkul.

Hon får medhåll av kurskompisen Philip Nordqvist:

– Ambulanssjukvårdare har alltid varit mitt drömyrke. Att få jobba med och ta hand om de svårast sjuka.

Utbildningen är 40 veckor lång och en blandning av praktik och teori. Eleverna får sin vanliga undersköterskelön under studierna, plus eventuell ob. Första terminen, som pågår den här våren, ligger tonvikten på praktik med mycket tid ute på de olika ambulansstationerna. Innan de har klarat larmförarutbildningen får de dock endast köra på prio 2-4-larm, och det går alltid en utbildad bredvid, så att det alltså är tre personal i ambulansen. Om de klarar larmförarutbildningen garanteras eleverna sommarvikariat och får då också köra med blåljus och siren på prio 1-larm. I höst blir det mer tonvikt på teori, men fortfarande varvas utbildningen med praktik ute på stationerna. Ingen är lovad anställning efter examen i december, men studenterna har gott hopp ändå.

– Bristen på sjuksköterskor är så pass stor, säger Philip.

Det är ännu inte klart om det utbildningsbevis de får i vinter kommer att vara nationellt gångbart, hittills är det bara ett bevis som gäller för just denna region.

Studenterna får alltså ingen formell ambulanssjukvårdartitel.

Men kanske kan man ändå ana att yrket är på frammarsch, också på annat håll. I höst startar det privata företaget Medlearn ambulanssjukvårdarutbildningar både i Göteborg och Stockholm.