När vi bad er läsare att svara på frågan ”vad vill du att politikerna ska göra” gav de svar ni gav oss en bild av ett Sverige där det finns mycket som behöver förändras (se länk). Ni som jobbar mitt i de stora barngrupperna i förskolan, ni som arbetar med en alldeles för låg bemanning inom äldreomsorgen och ni som tvingas jobba delade turer i vården, ni finns allihop mitt i välfärden och ser tydligast av alla var det brister i dag. Därför är era röster så oerhört viktiga för hela samhället i allmänhet och för politikerna i synnerhet. Om politikerna menar allvar med att de vill lyssna in medborgarna och de som sitter inne med kunskap om hur det verkligen ser ut, borde de lusläsa era svar och därefter bestämma sig för vilka förändringar som behövs.

Kommunalarna som svarat på vår fråga om vilka förändringar som behövs,  lyfter också skillnaderna i lön mellan olika yrkesgrupper som något som bör åtgärdas. Undersköterskan Anette Wernersson i Kalix menar att politikerna måste satsa mer på jämlikhet i arbetslivet och inte låta de typiska kvinnoyrkena ha mycket mindre i lön än de traditionellt manliga yrkena. Anette påpekar klokt att kvinnorna drabbas hela livet eftersom deras låga löner sedan också ger dem betydligt mindre pension när den dagen kommer. ”Lika lön för lika arbete oavsett kön” borde vara det som gäller, menar den personliga assistenten Andreas Sandberg i Bredäng.

Många kommunalare lyfter också vikten av att det måste finnas möjligheter till utbildning och till en bättre arbetsmiljö. Det tar på kroppen och psyket att sakna en fast heltidstjänst och tvingas till ett osäkert liv utan möjlighet till banklån och köp av bostad.

Statsvetaren Mikael Sundström bekräftar att välfärden kommer att bli den kanske viktigaste frågan av alla i valet, och detta gäller alltså både kommunalare och väljare i allmänhet (se länk). Han tror också att kommunalarna kan få draghjälp i frågan om minimibemanning i äldreomsorgen, eftersom det är en fråga som engagerar många människor och som fler har egna erfarenheter av genom anhöriga. Låt oss nu hoppas att politikerna lyssnar på vad som behöver göras, för det är ni kommunalare som är de bästa experterna på välfärdens brister.