Mikael Sundström är universitetslektor i statsvetenskap vid Lunds universitet och skriver politiska krönikor i Skånska dagbladet. Han har fått läsa igenom kraven som KA:s läsare tar upp.

– Det är ett helt väntat resultat. Debatten i år har handlat mycket om skola, välfärd och privatiseringar.

SOM-institutet i Göteborg har sedan 80-talet undersökt vilka frågor som väljarna tycker är mest intressanta.

– Ständigt i topp hittar man arbetsmarknad, utbildning och sjukvård. De här svaren handlar också mycket om det. Ett par tar upp jämlikhet och det är en fråga som brukar hamna väldigt långt ner. Det är säkerligen Fi:s framgångar som drivit upp det på agendan.

En annan fråga som hamnar högt i SOM:s mätningar är integration.

– Och då i kritiska ordalag, det hade ingen i de här svaren utan det handlade om att hjälpa invandrare.

Hade man frågat allmänheten hade det säkerligen varit mer invandrarkritiskt, säger Mikael Sundström, men det går inte att säga varför ingen var invandrarkritisk här eftersom  materialet är för litet.

– Men jag tycker att det verkar mindre påtagligt med invandrarkritik inom sjukvården. Vi vet att när det blir integration, när folk umgås på ett likvärdigt sätt, så blir det inte den här ”dom-effekten”. Jag tror att det bidrar dels att man umgås med kollegor med invandrarbakgrund och dels att man behandlar människor av alla sorter.

I enkäten nämns konkreta frågor som utbildning för undersköterskor, minimibemanning i äldreomsorgen och delade turer.

– Det är inte oväntat. Man kan sin egen situation bäst, det är nära till hands att man nämner det först. Det i kombination med att detta valet handlar så mycket om välfärdsfrågor.

Men exempelvis delade turer är ingen fråga som syns i debatten?

– Nej, det fungerar inte så, det blir mer övergripande, typ dåligt eller bra med privatisering. Frågorna som många här tar upp är på landstings- eller kommunnivå. Och det är nästan omöjligt att engagera folk i de valen, man fokuserar sitt intresse på rikspolitiken.

Minimibemanning i äldreomsorgen, skulle det kunna bli en valfråga på riksnivå?

– Det skulle inte förvåna mig om det kom skarpa förslag om något sådant. Det här valet kommer att handla om välfärdsfrågor. En fråga som irriterar folk är när det gäller gamla, till exempel Carema-debatten. Underbemanning engagerar väljarna, det blir en symbol för problem med privatisering. Är man anti privatisering kan man lätt fånga upp att hemtjänsten inte hinner från ställe till ställe.

Delade turer och slopad karensdag är svårare för medier att göra bra historier av, vilket styr om en fråga debatteras, enligt Mikael Sundström.

– Men som lekman tycker jag att det låter rimligt att undanta vissa yrken från karensdag. Man har ett samhällsviktigt yrke som gör att man blir sjuk oftare.

Många nämner lönen, är det i linje med övriga grupper?

– Ja, plånboksfrågorna är extremt viktiga. Det är därför som mycket i valrörelser kommit att handla om hur mycket pengar folk får i plånboken. Och det blir viktigt i avsaknad på ideologiska frågor. Men nu ser vi att fler börjar prata om rättvisefrågor, kanske håller pendeln på att vända.