Däremot gör inte protesterna mot Sverigedemokraterna, SD , att någon ändrar politisk uppfattning enligt Daniel Poohl. Men han ser en annan effekt. Andra partier drar sig för att samarbeta med SD eftersom en mängd människor inte accepterar det.

Daniel Poohl framhöll att kampen mot SD ur Kommunals perspektiv borde vara sakpolitisk.

– Man måste visa att det går att prioriera andra frågor: Varför krackelerar välfärden? Är det på grund av invandringen eller är det på grund av den politik som förs av Alliansen?

Han poängterade att det är politikernas ansvar att ta tag i de stora samhällsutmaningarna. En av dem är att människor hamnar utanför och att klyftorna ökar.

En väg som han tycker att man kan gå är att man som kommunalare på sin arbetsplats kan visa att man inte gör skillnad, att man jobbar ihop och är ett team.

– Alla kan erbjudas utveckling utifrån de möjligheter och de erfarenheter de har. Alla kan inte lösa allting. Jag tror att det finns väldigt många som vill göra saker åt de olika samhällsproblem som vi har.

Daniel Poohl berättade om hur Expo stöttar antirasistisk verksamhet och att många människor som aldrig tidigare varit politiskt aktiva, särskilt kvinnor, engagerar sig.

– Det finns plats för dem där de kan gå in och vara med på sina villkor. Jag tror att just där finns en jättestor möjlighet till fortsatt samverkan mellan Expo och Kommunal och andra fack.

Kommunals Annelie Nordström frågade om det som hon funderat på: Vilka är de där som gillar SD? Och sa att det finns ett mönster i vilka som röstar på SD, att det handlar om orter där många män är arbetslösa.

Daniel Poohl svarade att han tror att det finns en rad olika faktorer som gör att man ansluter sig till SD. Han ser en grupp som lämnat Socialdemokraterna och gått till Moderaterna och som nu går till SD.

– Jag tror att det finns olika grader av det här, det är klart att hopplösheten på en bruksort gör att man inte känner att politikernas lösningar inte handlar om mig. Och att globaliseringen inte ger mig någonting bortsett från att fabriken flyttar härifrån. Vissa köper SD:s politik, andra famlar lite. Men det betyder ju att det finns möjlighet för alla andra att ta de väljarna också.