KA har kartlagt de anställdas villkor hos de elva arbetsgivare i Stockholm som anmält flest deltagare till Omvårdnadslyftet – den regeringssatsning som ska höja kompetensen i äldreomsorgen.

Förutsättningarna för att studera varierar.

Huvudregeln hos Aleris är att de anställda studerar på fritiden och betalar kursböckerna själva. Efteråt får de en bonus på 5 000 kronor före skatt. Thomas Asplund, som arbetar i hemtjänsten på Södermalm i Stockholm, säger att pengarna inte ens täcker kostnaderna för kursböckerna. Han tror att fler blivit klara undersköterskor om de kunnat studera på arbetstid och fått böckerna betalda.

Socialstyrelsen ansvarar för statsbidraget på en miljard kronor som ska höja kompetensen i äldreomsorgen. För varje avklarat betygspoäng betalas 50 kronor ut.

Pengarna ska täcka kostnaden för utbildningsplatsen, kringkostnader som vikarier, litteratur och bidragsadministration.

– Det är dålig styrning av en miljard kronor, det är inte klart vad pengarna ska användas till. Det är vi på golvet som ska dra nytta av pengarna och gå på utbildning, säger Thomas Asplund som delvis tog semester för att klara studierna.

En majoritet av dem som börjat studera kommer inte att bli klara. Den uppskattningen gör Dennis Selsborg, affärsområdeschef på Aleris. Han tror att fler hade fått betyg om de studerat på arbetstid. Men anser att den ekonomiska risken är för stor utifrån att ersättningen bara betalas ut för avklarade betygspoäng.

– Risken för ett företag är att man räknar med pengar från Omvårdnadslyftet, men att medarbetaren inte klarar att ta poäng fast den varit ledig, då står man utan täckning för både lön och utbildning, säger Dennis Selsborg.

Att höja lönen utöver det som regleras i kollektivavtalet är inte aktuellt, enligt Dennis Selsborg:

– Vi ger ett engångsbelopp på 5 000 kronor, det är en morot för att fler ska utbilda sig.

På FSB Finsk Hemtjänst kan delar av personalen till viss del studera på arbetstid. Företaget köper in kursböcker som de anställda kan låna. Enligt FSB Finsk Hemtjänst:s Hanna Kostmann har företaget ännu inte summerat utbildningssatsningen ekonomiskt.

– Jag tror att det kommer gå  på ett ut, det har varit mycket administration, säger Hanna Kostmann.

De anställda som klarat 1 350 poäng har inte fått någon lönehöjning.

– Vi har inte kommit så långt, säger Hanna Kostmann.

Attendo lovar alla som lämnar in ett betyg på 1 350 poäng en löneökning med 1 500 kronor.

– Det är klart att det var en morot för att sätta i gång. Men jag tänkte mer på att det var bra att ha utbildningen i framtiden, säger Angela Lindström som arbetar i hemtjänsten i Älvsjö, söder om Stockholm.

Hon jobbar heltid, har pluggat på fritiden och har just skrivit sista provet.

Attendo har betalat kurslitteraturen. Proven har hon kunnat göra på arbetsplatsen.

– Det är jätteskönt att vara klar. När man pluggar är det alltid något som inte är färdigt. Det är stressande, säger Angela Lindström.

Utbildningen tycker hon inte var svår, men däremot saknade hon praktiska lärarledda lektioner om att till exempel ta blodtryck och sätta katetrar.

KA:s granskning visar att möjligheten att studera på arbetstid varierar stort även om man har samma arbetsgivare.  Tydligast regler har Bromma stadsdelsförvaltning, där har anställda fått studera på heltid. På Temabo har personalen fått läsa 10,5 timmar i veckan på arbetstid.

Omvårdnadslyftet

Omvårdnadslyftet ska höja kompetensen inom äldreomsorgen. Regeringen har anslagit en miljard kronor för fyra år.
Åren 2011 och 2012 användes 228 miljoner kronor till utbildning. För 2013 har 293,5 miljoner kronor anslagits. För 2014 har 143,5 miljoner kronor anslagits. Hur mycket som använts är inte redovisat.
Flest läser på gymnasienivå, men även studier på yrkeshögskola och högskola är möjligt.
Sedan i fjol finns möjlighet till studier för anställda som arbetar med personer med funktionsnedsättning.
Omvårdnadslyftet avslutas vid halvårsskiftet.
Källa: Socialstyrelsen

Det här ställer arbetsgivarna upp med (i Stockholm)

Attendo
Betalat kursböcker: JA
Höjd lön: 1 500
FSB Finsk Hemtjänst
Betalat kursböcker: JA
Humana
Betalat kursböcker: JA, delvis
Höjd lön: 1 200
Kosmo
Betalat kursböcker: JA
Stockholms stad Bromma
Betalat kursböcker: JA
Aleris
Betalat kursböcker: NEJ
Bonus: 5 000
Olivia
Betalat kursböcker: NEJ
Bonus: vissa
Vardaga (fd Carema)
Betalat kursböcker: JA
Höjd lön: 1 200
Enklare vardag
Betalat kursböcker: JA
Bonus: 5 000
Äldreliv
Betalat kursböcker: JA
Höjd lön: 600
Temabo
Betalat kursböcker: JA
Källa: Kommunal