Det är IFS, eller på engelska: ITUC, som upprättar ett årligt rättighetsindex där man granskar hur 139 länder respekterar mänskliga rättigheter i arbetslivet. IFS representerar 175 miljoner arbetstagare.

Bland de 32 länder där det är värst finns länder i krig där statsapparaten har kollapsat, så som Centralafrikanska republiken och Syrien.

Men där finns också länder närmare oss, som Vitryssland och Turkiet, och ekonomiska stormakter som Indien och Kina.

I tio länder har fackliga ledare mördats: Bangladesh, Benin, Colombia, Egypten, Filippinerna, Guatemala, Honduras, Kambodja, Mauretanien och Mexiko.

I 53 länder har arbetare blivit avskedade eller avstängda från arbete efter att ha försökt förhandlat fram bättre arbetsvillkor.

Sverige placerar sig i den grupp på 18 länder som ligger bäst till. Här förekommer visserligen kränkningar då och då, men rättigheterna är generellt sett garanterade och arbetare kan fritt organisera sig i fackförbund.

Rapporten behandlar perioden från april 2013 till och mars 2014.