Foto: Ola Håkansson

Anna Jansson, 35, undersköterska/personlig assistent, Nässundet:
”Sluta snåla på vård och omsorg. Var rädd om vårdpersonalen och ge dem sjysta löner och arbetsförhållanden. Sluta spara pengar på gamla som behöver vård. Värna mer om natur och miljö. Man kanske kan införa en vegetarisk dag i skolan, så att man inte ödslar på våra resurser, både i stort och smått. Sedan tycker jag att vi måste ta hand om de svaga, människor som ramlat utanför systemet, folk som är hemlösa för att de inte får sjukpenning eller socialbidrag. Eller papperslösa flyktingar, självklart ska alla få vård som behöver det.”

Ratree Harald, 50, barnskötare, Vällingby:
”Det ska vara mindre barngrupper på förskolan och mindre pappersarbete så att man har mer tid åt barnen.”


Foto: Elisabeth Edén

Selfa Ilia, 43, undersköterska, Bromma:
”Värna om personalen inom vård och omsorg. Vi får inte de rättigheter som vi borde ha. Speciellt inom äldrevården är det till exempel inte ovanligt att man inte hinner ta sina raster. Vi jobbar med människor vilket innebär ett stort ansvar. Det tar mycket ork – vi hinner inte vila tillräckligt för att hinna få tillbaka den orken.”

Kjell Berg, undersköterska, Hammarstrand:
”Större satsningar inom vård, skola, omsorg. Det behövs fler undersköterskor och barnsköt­are för att säkerställa välfärden i framtiden. Större satsningar på komvux, så det finns möjligheter att lära för livet. Och på kulturen så att vi kan ha ett brett kulturutbud. Jag tycker också att politikerna behöver se över hur resurser fördelas mellan storstad och glesbygd. Det är också viktigt att politikerna återställer våra sociala försäkringar, a-kassa och sjukförsäkring, samt återställer glappet mellan arbetande och pensionärer. Pension är uppskjuten lön och det är människor som slitit hårt ett helt arbetsliv.”

Anette Wernersson, 50, undersköterska, Kalix:
”Politikerna måste satsa på jämlikhet i arbetslivet och inte ge de typiska kvinnoyrkena så mycket lägre lön än de manliga yrkena. Det är kvinnorna som blir drabbade hela livet: först låg lön och ofta dåliga arbetsmiljöer, sen när pensionen kommer så syns orättvisorna ännu mer, flera tusen mindre i plånboken än männen, kvinnor börjar mer och mer söka sig till mer manliga yrken men männen kommer inte till de typiskt kvinnliga.”

Agnetha Persson, 58, undersköterska, Varberg:
”Bemanna alla särskilda boenden efter vilken arbetsbelastning där är. Som det är nu får man stressa så man blir sjuk. Vi måste arbeta mycket på helger och delade turer. Delade turer skulle tas bort, ingen ska tvingas till dem för det är himla jobbigt och hela dagen blir förstörd. Höj lönerna för undersköterskorna och ge dem en acceptabel arbetsmiljö. Så att arbetet blir roligt igen för man hinner inte vara kreativ i dag. Låt alla som vill läsa till undersköterska få göra det, utbildningen ska inte bara vara öppen för dem som saknar utbildning.”

Svitlana Kisilevych, 41, undersköterska, Sandviken:
”På mitt jobb är det stor personalbrist, samtidigt som många går arbetslösa. Besparingar inom kommunen gör att ordinarie personal går under på grund av arbetspress.”


Foto: Tobias Holmqvist

Rabih Ballout, 53, bussförare, Umeå:
”Kontrollera alla former av aktörer på arbetsmarknaden. Jag är inte emot privata aktörer, men de ska kontrolleras så att de levererar det som är beställt. Sedan får de tjäna hur mycket pengar de vill – det spelar ingen roll för mig.”


Foto: Trons

Marie Thunström, 52, kock, Falun:
”Lägga mer pengar på skola, sjukvård och äldreomsorg.”

Janet Kullenberg Johansson, 53, undersköterska, Motala:
”Vårdpersonal ska ha minst lika hög lön som en fabriksarbetare – vi jobbar faktiskt med levande människor! Inga delade turer – chefer skulle aldrig jobba delade turer. Återinför 3:3, arbeta 3 dagar och var ledig 3 dagar.
Mer personal i vård/omsorg, där ska det inte sparas – det ska få kosta. Det ska inte få finnas privata utförare – det ska vara kommuner eller landsting som har hand om skola, vård, omsorg, apotek – alla våra skattepengar som har hamnat på ett konto utomlands hade kunnat ge många nya undersköterskor jobb.”

Felix Finnveden, 25, personlig assistent, Stockholm:
”Stoppa vinsterna och få det att återgå till trygga anställningar för personer inom vård och omsorg. Jag har jobbat för samma brukare i två år utan att det existerar i mitt kollektivavtal att få betald semester eller fast lön. Jag är anställd tillsvidare men har ändå timlön, vilket gör att jag inte får ta banklån och liknande. Jag är i systemet, men ändå utanför.”

Anders Fahlström, habiliteringsassistent, Malmö:
”Bevara arbetsrätten framför allt. Det finns ett visst motstånd mot arbetsrätten runt om i Europa och där ska politikerna stå på sig. Detsamma gäller att vi ska stötta arbetskraftsinvandring.”

Helena Wallén, 58, undersköterska, Hagsätra:
”Öka statusen för undersköterskor med att ge legitimation. Öka grundbemanningen av undersköterskor så att arbetet blir drägligt. Inför en lägsta bemanning. Höj lönen.
Sänk skatten för pensionärer. Höj inte pensionsåldern. Släpp in ungdomen i stället.
Finansiera våra pensioner med hög­re skatter för höginkomsttagare. De har levt gott länge nog. Höj inte skatten för låginkomsttagare för då har vi inte råd att konsumera. Ge facket vetorätt i vissa frågor och öka fackets makt.”


Foto: Trons

Mustapha Meftah, 59, kock, Falun:
”Se till att inte samla alla utlänningar på samma plats så att vissa områden blir kända som invandrarområden. Jag har själv hamnat i ett sådant område. Invandrare ska spridas bland svenskar och umgås med svenskar, då lär man sig svenska bättre. Sedan ska politikerna jobba mot rasism mer, det ska inte vara skillnad på svenskar eller invandrare på arbetsplatser och överallt.”

Camilla Widing, 42, personlig assistent, Karlstad:
”Förbjud att välfärden ägs av riskkapitalbolag, begränsa vinst för privata aktörer inom vård och omsorg och skola. Kvaliteten blir sämre, det ser vi som jobbar med det.”

Annica Sjökvist, 40, undersköterska, Kumla:
”Bättre arbetsvillkor inom offentliga välfärden. Och höj lönerna så åker statusen upp! Gör om så att de som brinner för att läsa till undersköterska kan göra det. Som det är nu måste man vara arbetslös eller inte genomgått gymnasiet. Rätt personal på rätt jobb så blir det kvalité i välfärden. Ändra skattepolitiken så klyftorna och segregationen blir mindre. Bygg mer hyresbostäder. Mindre barngrupper på förskolorna och behåll barnskötarna.”

Roger Åkesson, 40, drifttekniker, Skärblacka:
”Så lite som möjligt, ge människan förutsättningar att ta egna kloka beslut utan tvångsstyrning i syfte att uppnå tillfredsställ­ande pappersprodukter. Exempelvis den föreslagna inskränkningen av rätten att fördela föräldradagar.”

Elaine Marklund, undersköterska, Piteå:
”Att det stiftas en lag om minimibemanning inom äldreomsorgen. Att vinster i välfärden förbjuds. Börja tala allvarligt kring vår miljö, gör något åt klimat som märks radikalt. Vi i norr behöver norrbottniabanan, kollektivtrafik. Flyget måste bli dyrare, i dag tas inte klimathotet på allvar. Höj lönerna för låginkomsttagarna och införskaffa 6-timmars arbetsdag. Ta bort restaurangmomsen, rot och rut.”


Foto: Marc Femenia

Niklas Larson, 32, vårdbiträde, Järfälla:
”Stoppa all privat vård. Återförstatliga allt. När till och med öppenpsykiatrin börjat privatiseras har det gått long to far. Låt pensionärerna, om de vill, välja vilken personal som ska hjälpa dom. Det är valfrihet på rätt nivå. Jag anser också att politikerna måste värdesätta oss vårdbiträden bättre. Krav på uskor i hemtjänsten är inte realistiskt då få undersköterskor har lagt ner tid och energi på sin utbildning till att städa, tvätta och putsa fönster.”

Tobias Andersson, 32, lärare/journalist/musiker, Falun:
”Jobba aktivt för att uppnå ett jämställt samhälle mellan man och kvinna, inför ett förbud mot vinster i välfärden, jobba hårdare för att underlätta integreringen i samhället för nyanlända och sluta tro att betyg i lägre åldrar skapar bättre elever.”

Anne Sandberg, 54, undersköterska, Skellefteå:
”Lagstadga bort delade turer och karensdagen, eftersom vi kan smittas på arbetet när vi vårdar sjuka vårdtagare.”

Marie Winther, 42, undersköterska, Killeberg:
”Ta bort de 75 deltidsdagarna i a-kassan. Man borde få stämpla deltid i 300 dagar. Det blir svårt att få ett jobb när denna regel finns. Jag jobbar timmar och måste jobba antingen fyra dagar eller stämpla alla dagar i veckan, annars får jag inte ekonomin att gå ihop. Det är ett pussel varje månad.”

Andreas Sandberg, 24, personlig assistent, Bredäng:
”Utvidga LSS, ge försäkringskassan utrymme att göra humana värderingar av funktionsnedsattas assistansbehov, lika lön för lika arbete oavsett kön.”

Sammanställning: Cecilia Alstermark, Moa Fahlander, Simon Rothelius

Så här gjordes enkäten

Vi uppmanade läsarna att svara på frågan ”Vad vill du att politikerna ska göra?”. Med hjälp av ett formulär på www.ka.se och hashtagen #hallåpolitiker har vi samlat in de krav som finns på dessa sidor. Vill du göra din röst hörd? Fortsätt att diskutera på sociala medier och använd hashtagen eller gå in och fyll i formuläret du också.