Är det rimligt med olika regler?

– Startar man upp en sådan här sak från regeringens sida så ska det finnas en struktur för vad pengarna ska användas till. Och det ska se likadant ut för alla. För rättvisans skull. Man ska kunna studera på arbetstid, man ska få kurslitteratur och jag tycker att man ska få bättre lön när man tagit gymnasiepoäng. Man utbildar ju sig för att göra ett bättre arbete vilket tillkommer arbetsgivaren. Att det är så olika, det är skrämmande.

Vad är mest värt, studier på arbetstid eller lönehöjning?

– Jag tror att en löneförhöjning betyder väldigt mycket för medlemmarna, de är inte överbetalda på något sätt. Men det är en svår fråga att svara på. Det betyder också mycket för medlemmarna att få studera på arbetstid, eftersom arbetet är tungt och krävande, vilket gör det svårare att studera på fritiden.  Alla har heller inte studievana. Viktigt är också att kurslitteraturen ingår.