Stödet för SD ökar från 3,8 till 5,9 procent av kommunalarnas partisympatier i maj 2014, enligt SCB. Det är den högsta noteringen någonsin för SD bland kommunalarna. Men förändringen är inte statistisk säkerställd. Det gäller alla förändringar av partisympatierna i denna mätning.

Urvalet i undersökningen är LO-medlemmar som jobbar i kommuner och landsting. Den gruppen har blivit allt mindre i SCB:s undersökning och har minskat ytterligare den här gången. Man ska därför vara försiktig med allt för långtgående slutsatser. Felmarginalen är betydligt större i den här gruppen än i totalundersökningen.

Men över tid ger mätningen en bild av tendenserna.

Socialdemokraterna (S) backar den här gången, jämfört med förra mätningen i november 2013, men stöds av en kraftig majoritet. 57,3 procent av kommunalarna säger att deras sympatier ligger hos S. Moderaterna (M) fortsätter rasa och är tillbaka på de nivåer de hade i början på 2000-talet. 8,2 procent stödjer M denna gången.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet stöds av 12,3 respektive 4,7 procent av kommunalarna. Det är en liten ökning för båda partierna. Av allianspartierna har det gått bäst för Centern i majmätningen, de kravlar sig precis upp över fyraprocentssträcket.

Gruppen övriga partier får 2,9 procent, den högsta siffran sen 2009. Troligen återspeglar det Feministiskt Initiativs (FI) framgångar i väljaropinionen under våren.

Bland samtliga LO-medlemmar är den återspeglingen ännu tydligare. Gruppen övriga partier har ökat från 0,8 till 3,3 procent på ett halvår, en förändring som är statistiskt säkerställd.

Annars är tendenserna bland samtliga LO-medlemmar något annorlunda. Här minskar SD exempelvis från 10,2 procent i förra mätningen till 8,5 nu. Därmed tappar SD sin position som tredje största parti i LO-gruppen. Efter S, som har 56,6 procent av LO-medlemmarnas sympatier, är nu Vänsterpartiet (V) (10,6 procent) och Moderaterna (9,4) både större än SD.

I befolkningen som helhet går Sverigedemokraterna också bakåt, från 9,3 procent förra gången till 6 procent den här gången. Även här är FI-effekten stark. Gruppen övriga partier får 4 procent jämfört med 1,3 i november. Alla allianspartier backar, liksom Miljöpartiet, medan både S och V stärkt sina partisympatier sen november. S får 36,8 procent och V får 8,4.

Det röd-gröna blocket stöds av sammanlagt 53,7 procent. Alliansen skrapar ihop 36,2 procent om man räknar in KD, som med sina 3,2 procent skulle hamna utanför riksdagen om det vore ett valresultat.

 

Klicka på flikarna under rubriken för att se hur partisympatierna fördelar sig bland kommun- och landstingsanställda kommunalare och bland samtliga tillfrågade i undersökningen.