– Vi har fått höra att mer privata företag skulle skapa mer konkurrens som skulle göra arbetsvillkoren bättre. Nu har vi synat sömmarna och vänt på korten.

Det sa Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström när rapporten ”Så mycket bättre?” presenterades strax innan Kommunal öppnade sitt förbundsmöte på Arlanda på tisdagen.

Rapporten visar att nära 32 procent hade visstidsanställningar hos privata vårdsarbetsgivare i fjol, jämfört med 28 procent i kommunerna. Nära 69 procent av de privatanställda var deltidsanställda, samma siffra i kommunerna var 63 procent.

Av de privatanställda arbetar 45 procent deltid trots att de vill ha en heltidsanställning, i kommunerna 34 procent.

När det gäller lönerna hävdar Kommunal att de är lägre och ifrågasätter SCB:s siffror. Skälet är att många jobbar deltid och att deltidslönerna räknas upp till heltid för att få fram statistiken. Enligt Kommunal blir resultatet då att de deltidsanställdaslöner blir högre än de heltidsanställdas. Därför ifrågasätter Kommunal resultatet.

– Inte i någon annan bransch på hela arbetsmarknaden har en deltidsanställd, om lönen räknas upp, högre lön än en heltidsanställd, sa Annelie Nordström.

Det som hon anser talar emot det är att de flesta privata företagen finns i storstäderna och där råder det också brist på utbildade undersköterskor, det är de som oftast får högre löner. Där är också antalet visstidsanställda högre och fler är deltidsanställda.

– Allt talar för att det är fel, sa Annelie Nordström.

Håkan Tenelius som är näringspolitisk chef på Vårdföretagarna hävdade att det finns faktorer som kan driva upp lönerna:

– Det är svårt att få tag på bra arbetskraft, det är många som saknar utbildning. Den arbetsgivare som vill ha en bra person måste betala mer. Det är inte attraktivt att arbeta deltid, då måste man betala mer.

Eftersom Kommunal ifrågasätter den lönestatistik där deltidsanställda ingår tar rapporten endast upp heltidsanställdas löner. Den statstiken visar att heltidsanställda i privata vårdföretag har lägre löner än de kommunanställda. I genomsnitt hade en kommunanställd 1900 kronor mer i grundlön än en privatanställd.

Den som var heltidsanställd i kommunen tjänade 22 200 kronor i månaden 2012, den som var heltidsanställd i ett privat vårdföretag tjänade 20 300 kronor samma år.

Rapporten visar också att de som arbetar i ideellt driven verksamhet i störst utsträckning tycker att de kan nå sin närmaste chef, har störst förtroende för högsta ledningen och tycker att verksamheten är bra organiserad. Detta jämfört med anställda i kommunal och privat driven äldreomsorg.